58023490107 นางสาวน้ำฝน พรชิตานันท์

เกิด
2 มี.ค. 2535
การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.อุ้มผางวิทยา อ.อุ้มผาง จ.ตาก
พี่น้อง
มีพี่สาว 1 คน
อาหารโปรด
ตำปูปลาร้า
เพลงโปรด
ผู้สาวขาเลาะ

ตารางเรียนของฉัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
เสาร์
การบัญชี 2
 อ.อัจนา ปราชญากุล 733 
       
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ 745/321 
                   
อาทิตย์
สุนทรียภาพของชีวิต
 อ.สราวุธ โรจนศิริ, อ.โยธิน จี้กังวาฬ, อ.วิระสิทธิ์ สุขสมชิต สารภี 
   
กฎหมายธุรกิจ
 อ.ธนเดช กังสวัสดิ์ 132 
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
 อ.ไชยะ เทพา 735 
                   

ภาพของฉัน

ประมวลภาพท่องเที่ยว

วัดครูบาน้อย ลำปาง

ทุ่งรวงทอง

เขาใหญ่

มิวเซี่ยมอาร์ต 3 มิติ

ฟาร์มโชคชัย

อยู่บ้าน