หน้าหลัก

ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับ internet และ website ที่ควรรู้

Internet คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดจากการเชื่อมโยงของคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ในโลก
HTTP เป็นโปรโตคอลสำหรับเปิดดูข้อมูลจาก www เรียกใช้งานได้โดยระบุ http:// และตามด้วย URL ในช่องกรอก Address ด้านบนของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
URL (Uniform Resource Locator)

คือ ข้อความที่บอกตำแหน่งของข้อมูลใน Internet ไม่ว่าจะเป็น Web page, File ประเภทต่างๆ เช่น รูปภาพ เสียง URL ประกอบด้วย โปรโตคอล + domain name + (directory ที่เก็บไฟล์) ชื่อไฟล์ เช่น
http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/index.html
http://www.enjoyday.net/images/logo.jpg

HTML (Hypertext Markup Language)

คือ ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงผลในโปรแกรม Web browser เอกสารเว็บเพจจะมีนามสกุลเป็น .htm หรือ .html
ตัวอย่าง code ภาษา HTML เพื่อสร้างหน้าเว็บเพจ
<html>
<body>
<h1>My website</h1>
<p>นี่เป็นการเขียนเว็บเพจครั้งแรกของฉัน</p>
</body>
</html>


Web browser  คือ โปรแกรมสำหรับเรียกดูเว็บเพจ โดยจะแปลคำสั่ง HTML แล้วประมวลผลเพื่อแสดงผลออกมาเป็น Web page เช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น
Upload

 คือ การส่งข้อมูลจากเครื่องของเราไปยัง Web Server

เมื่อเราสร้างเว็บไซต์ จะประกอบไปด้วยพวกไฟล์เอกสาร (เช่น html, php, asp, js) ไฟล์รูปภาพ และไฟล์วีดีโอ ต่างๆ  เราต้องส่งไฟล์ข้อมูลเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่ Web Server ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการข้อมูล www โดยอาศัยโปรแกรม FTP

Search engine  เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมในการค้นหาเว็บต่างๆ โดยมีการเก็บ รายชื่อเว็บไซต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของเว็บไซต์ และนำมาจัดเก็บไว้ใน server เพื่อให้สามารถค้นหาและแสดงผลได้สะดวกรวดเร็ว เช่น google.com, yahoo.com, bing.com เป็นต้น
Website

คือ Web page หลายๆ หน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน ประกอบเข้าด้วยกัน

Domain name  คือ ชื่อเว็บไซต์ (ที่ไม่มีการซ้ำกันกับเว็บไซต์อื่นๆ) เช่น google.com, enjoyday.net.
Webpage (หรือ web page) คือ หน้าเอกสารของบริการ www ที่อยู่ในรูปแบบ HTML ภายในประกอบด้วยข้อความ ภาพ ลิงค์ Web page แต่ละหน้าจะเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เราเรียกดูเอกสารหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก ไม่ต้องระบุ URL เองทุกครั้ง